Onderzoek Chemische Stoffen Gevaren En Misbruik

Met deze gids kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de beste manier om onderzoekschemicaliën in Australië te kopen. Research chemicals have a tendency to come in crystals, white powder, capsules, or packaged on blotter tabs. They have numerous strategies of administration, together with ingesting, injecting, smoking, snorting, and using anally.

research chemicals intitle:how

Ondanks een gebrek aan inzicht in het sort en de dosis van het medicijn dat in elk pakket onderzoekschemicaliën zit, kan een professioneel behandelprogramma iemand helpen met onderzoek naar chemische afhankelijkheid en verslaving. Veel componenten van deze problemen zijn hetzelfde, ongeacht het type medicijn, dus een kwaliteitsbehandelingsprogramma zal een plan kunnen afstemmen op dit soort verslaving. Deze programma’s hebben ervaring met het creëren van geïndividualiseerde plannen die aansluiten bij de behoeften van elke persoon. Mensen kopen deze medicijnen op web of bij lokale winkels met de bedoeling hun psychoactieve effecten te ervaren. Deze medicijnen worden “legal highs genoemd,”, wat de misvatting geeft dat het gebruik ervan veilig is. Bovendien zijn deze medicijnen doorgaans goedkopere, toegankelijkere alternatieven voor andere psychoactieve medication.

Een man uit Alberta, die het pseudoniem RunTheDMT draagt, gaat vaak naar Reddit om fragmenten van zijn ervaringen met illegale en ongereguleerde medicine te delen, terwijl hij expertise aanbiedt aan andere gebruikers die advies zoeken. Onderzoekschemicaliën zijn chemische stoffen die door wetenschappers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden.

Contexten Van Het Gebruik Van Tryptamine En Fenethylamine

De verstrekte informatie omvatte ‘doses van zero,05 g zullen uw planten een ongelooflijke groei geven … Om te worden opgelost in water’ en ‘zeer kleine doses van deze onderzoekschemicaliën zijn nodig voor legitiem onderzoek, het is essentieel dat uw laboratorium toegang heeft tot weegschalen die kunnen wegen in stappen van tien milligram (0,01 g)’. Het merendeel van de websites en drugspakketten bevatte geen veiligheidsinformatie (77%) waarin werd uitgelegd hoe de stof of de aanbevolen dosis moest worden gebruikt, wat zorgwekkend is omdat veel van de gekochte stoffen konden worden gekocht in hoeveelheden die varieerden van 1 g tot 1 kg. Uit deze bevindingen blijkt dat illegale cathinonen nog steeds online worden verkocht als legale alternatieven voor illegale stoffen, wat ook een marketinginstrument was dat door alle leveranciers in dit onderzoek werd gebruikt. Er werden analogieën gemaakt tussen de te koop aangeboden stoffen en de onlangs verboden cathinon, mephedrone of illegale drugs zoals amfetamine, ecstasy (MDMA) of ketamine.

In sommige gevallen zullen mensen synthetische medicine misbruiken omdat ze willen experimenteren, en ten onrechte geloven dat, aangezien deze stoffen in winkels worden verkocht, ze veiliger zijn dan medication op de zwarte markt. Over het geheel genomen deden de meeste jongeren in de steekproef die een tryptamine en fenethylamine hadden gebruikt dit op muziekfestivals met weinig voorkennis over wat ze consumeerden. Deze jongeren kregen deze medicijnen vaak aangeboden door vreemden, terwijl ze dronken waren van een verscheidenheid aan andere middelen. Een paar jongeren kochten deze stoffen op internet als “research chemicals” of bij vrienden die dat hadden gedaan. Deze jongeren consumeerden deze stoffen in privéomgevingen en wisten precies welke stof ze binnenkregen en hadden ruwe ideeën over wat ze konden verwachten in termen van de effecten van de medicijnen.

Binnen De Wereld Van Drugsgebruikers Die Knoeien Met Ongereguleerde Onderzoekschemicaliën In Alberta

Toch is de wijdverbreide productie en distributie van deze stoffen, specifiek voor gevaarlijk recreatief misbruik, een nieuw probleem waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd. Bovendien zijn synthetische drugs en onderzoekschemicaliën doorgaans veel goedkoper dan andere illegale medicine. Mensen kunnen zich tot synthetische medicine wenden om ontwenningsverschijnselen te voorkomen als ze geen toegang hebben tot hun gebruikelijke favoriete medicijn.

De Alcohol and Drug Foundation legt uit dat actieve ingrediënten die in tal van NPS voorkomen, kunnen worden geclassificeerd als onderzoekschemicaliën. De etikettering van onderzoekschemicaliën bevat vaak deze belangrijkste actieve ingrediënten, maar de etikettering is niet altijd accuraat. Barratt zei dat uit haar onderzoek blijkt dat gebruikers hun verhalen op on-line forums delen, niet alleen om hun drugservaringen te verbeteren, maar ook om hun risico’s te verminderen. De meeste van deze gebruikers zijn eenvoudigweg op zoek naar legale alternatieven voor beperkte drugs of gebruiken deze onbewust, omdat ze het ene medicijn hebben verkocht dat het andere blijkt te zijn, zegt Barratt, die als kanaal fungeert tussen onderzoekers en drugsgebruikers op Bluelight. Juurlink zei dat “empirisch bewijs” uit dierstudies aangeeft dat U een synthetisch opioïde is dat ongeveer zes of zeven keer krachtiger is dan morfine, wat betekent dat het ongeveer web zo krachtig is als de pijnstiller Dilaudid.

Momenteel bestaan er meer dan honderd verschillende soorten synthetische medicine en chemische onderzoeksverbindingen, met enigszins gewijzigde vormen om aan detectie door de DEA en andere regelgevende instanties van de overheid te ontsnappen. In 2012 werd de Synthetic Drug Abuse Prevention Act aangenomen, die veel van de synthetische medication in Schedule One-classificatie plaatste. Schedule One-medicijnen zijn stoffen die worden misbruikt en een high veroorzaken, die gevaarlijk en verslavend zijn en geen medisch doel of waarde hebben. Enkele van de meest voorkomende synthetische medication en onderzoekschemicaliën die tegenwoordig worden misbruikt, zijn zowel stimulerende stoffen als synthetische cannabinoïden. Resultaten Twee producten, beide verkocht als NRG-2 van verschillende internetleveranciers, bleken de verboden gesubstitueerde cathinonen 4-methylethcathinon (4-MEC) en 4-methylmethcathinon (4-MMC) te bevatten, waarbij de laatste in veel kleinere hoeveelheden aanwezig was. Hoewel ze worden verkocht als onderzoekschemicaliën en gelabeld met ‘niet voor menselijke consumptie’, zijn ze nauwelijks verhulde ‘legal highs’, online beschikbaar in hoeveelheden die variëren van 1 g tot 1 kg.

On-line Instruments Voor Computationele Toxicologie En Blootstelling

Read more about 2mmc werking here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *